Chứng khoán Bản Việt (VCI) quý 3 lãi giảm 36,7% cùng kỳ năm trước

Baotaichinh chia sẻ bài viết trong khi cả ngành chứng khoán báo lãi lớn, Chứng khoán Bản Việt (VCI) quý 3 lãi giảm 36,7% cùng kỳ năm trước.

Xem thêm:  Nhóm Bluechips bứt phá mạnh, VN-Index áp sát mốc 950 điểm

Chứng khoán Bản Việt công bố lãi quý 3 giảm

Chứng khoán Bản Việt công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 giảm mạnh so với cùng kỳ 2019.

Theo đó, doanh thu hầu hết các mảng của Bản Việt đều sụt giảm mạnh trong quý 3. Doanh thu môi giới đạt 112,7 tỷ đồng, giảm 10,6%, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ đạt 87 tỷ đồng, giảm 13,5%, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 55,6 tỷ đồng giảm gần 39% cùng kỳ năm trước, doanh thu tư vấn và lưu ký không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu môi giới của VCSC đạt gần 314 tỷ đồng, giảm 9,3% cùng kỳ năm trước, doanh thu tự doanh gần 500 tỷ, tăng nhẹ 3%, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 207 tỷ đồng, giảm 13,3% cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3/2020 của VCSC đạt 115,7 tỷ đồng, giảm 37,5% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 516 tỷ đồng, giảm gần 15%.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 95,5 tỷ đồng, giảm 36,5%, luỹ kế 9 tháng đạt 419 tỷ đồng, giảm gần 15%.

Chứng khoán Bản Việt (VCI) quý 3 lãi giảm 36,7% cùng kỳ năm trước 1

Theo giải trình của VCSC, trong quý 3/2020, dư nợ bình quân cho vay giao dịch ký quỹ giảm mạnh (dư nợ cho vay margin tại thời điểm 30/9/2020 là 3.010 tỷ, đầu năm là 3.032 tỷ), bên cạnh đó, VCSC áp dụng chính sách giảm lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ nhằm hỗ trợ khách hàng trong thời kỳ Covid, doanh thu cho vay giao dịch ký qỹ giảm 39% tương ứng giảm 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 55 tỷ đồng so với quý 3/2019.

Danh mục tự doanh gần 3.085 tỷ của VCSC tại thời điểm 30/9/2020 đã tăng hơn 30% so với đầu năm, trong đó các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng gần 58% so với đầu năm.

Danh mục AFS đáng chú ý có 495 tỷ cổ phiếu DIG của Tổng công ty cổ phần đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG), 286 tỷ đầu tư vào NAPAS và 440 tỷ đầu tư vào Công ty cổ phần sữa Quốc tế (IDP).

Chứng khoán Bản Việt (VCI) quý 3 lãi giảm 36,7% cùng kỳ năm trước 3

 

Chứng khoán Bản Việt (VCI) quý 3 lãi giảm 36,7% cùng kỳ năm trước 3Chứng khoán Bản Việt (VCI) quý 3 lãi giảm 36,7% cùng kỳ năm trước
Danh mục tự doanh của VCSC

Theo: cafef

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *